Hur bör man förhålla sig till högskolelagen §5 som individ, som medlem i den akademiska professionen och som högskola/universitet?

 

Denna fråga diskuterades på det öppna seminariet den 4:e oktober, kl 16-18 i sal O242.

Här är min sammanfattning av seminariet

 

 

Nedan finns inlägg som kan användas inför diskussion

 

Universitetens Magna Charta Bologna 1988

 

Sven-Olof Collins ställningstagande som underlag inför det öppna seminariet, med PP-bilder

 

Sven-Olof Collins tidigare försök att skapa debatt i frågan

 

Sven-Olof Collins förklaring till studenterna april 2010

 

Sven-Olof Collins inlägg i Universitetsläraren, och ett bemötande, samt ett inlägg i valdebatten

 

Högskolelagen

 

Exempel på Sven-Olof Collins agerande mot HH:s försök att politisera verksamheten, se speciellt under Candidate level VT10.

 

Exempel på HH.s implementering av de politiska målen och ytterligare ett.

 

Om det tänkande grässtrået