Tidpunkt

Titel

Författare

8:15-8:30

Är det dags att bryta upp? Strategisk prissättning på revisionen

Frida Edlund                 Matilda Jönsson

8:30-8:45

Revisionskvalitet - En studie beträffande hur låg revisionskvalitet vidareutvecklar konceptet revisionskvalitet

Jonna Persson                Nina Bjerkhoel

8:45-9:00

Mysteriet bakom den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen

Linnéa Park Johansson    Almedina Okanovic

9:00-9:15

Employer branding - Om revisionsbyråers attraktionskraft mot generation Y

Julia Kindvall              Frida Nilsson

9:15-9:30

Ojämställdhet i revisionsbranschen - Existerar könsdiskriminering i revisionsprofessionen?

Mia Karlsson                Erika Svensson

9:30-9:45

Frivillig uppgradering av redovisningsstandard hos större onoterade bolag

Sofie Moding              Rebecka Olsson

10:15-10:30

Noternas utveckling - En studie av drivande faktorer i Sverige

Gabriel Bjurek            Fredrik Olsson

10:30-10:45

Att reparera redovisningens legitimitet - En flerfallsstudie om hur en organisations redovisningslegitimitet repareras efter en legitimitetsskada

Patrik Svensson            Daniel Garpenfeldt

10:45-11:00

Media och frivillig redovisning - en studie av second level agenda-setting och företagens frivilliga redovisning av miljöfrågor

Vivie Karlsson                   Jenny Liljeroth Vestergren

11:00-11:15

Kommunikation av värde med CSR - Utifrån styrelsens egenskaper

Linda Hallsten                Louise Beigart

11:15-11:30

Styrelsens inverkan på bolags CSR-rapportering - En kartläggande studie av large och mid cap-bolag på Nasdaq OMX Stockholm

Angelica Leander Edh   Moa Samuelsson

11:30-11:45

CSR-redovisning i små och medelstora börsnoterade bolag - En studie om drivkrafter

Anita Arnmark              Renée Klang

13:00-13:15

CSR- redovisning - Ett sätt för de svenska börsnoterade bolagen att utmärka sig

Philip Hansson             Alexander Melltoft

13:15-13:30

Aktierekommendationer i en ny tid - Podcasts på den finansiella marknaden

Alexander Palm             Adam Sjögren

13:30-13:45

Credit rating impact on information environment - A study on the informational impact of credit ratings in financial markets using equity analysts' performance as proxy

Gustaf Bylund               William Boer

13:45-14:00

Emerging and frontier markets for risk averse investors? A study on equity risk premium and correlation on 96 markets

Erik Kugelberg

14:00-14:15

Insiderhandelns fundamentala effekter

Annelie Karlsson          Björn Rydell

14:15-14:30

Socialt ansvarsfulla portföljer - En studie om hur ESG-betyg påverkar avkastning och risk

Johannes Wiktorin         Alexander Bigot Vesterberg

15:00-15:15

Idealtyper i en finansialiserad värld - Ett empiriskt förhållningssätt till det riskkalkylerande subjektet

Aron Spirer                   Christopher Styrlander

15:15-15:30

Ägandeskapets roll för utdelning - En studie om ägartyper och ägarkoncentration i svenska noterade bolag

Daniel Andersson          Robin Fältskog

15:30-15:45

Hur påverkar två av Hofstedes kulturella dimensioner, femininitet/maskulinitet och maktavstånd, storleken på lönegapet mellan VD och anställda på organisationsnivå?

Henning Johansson       Anton Gustavsson

15:45-16:00

Sisters before misters? Styrelsesammansättningens påverkan på könsmångfald i företagsledningen

Viktor Eriksson               Caroline Strömberg

16:00-16:15

Skandalassocierade styrelseledamöter: Får de stanna eller avgå?

Jacob Lind                     Manfred Bernborg

16:15-16:30

"Att följa eller inte följa" - En studie av avvikelser från svensk kod för bolagsstyrning

Josefin Andersson         Linn Burman

16:30-16:45

Underprissättning vid börsintroduktioner - Förklarar institutionella faktorer variationen i underprissättningsnivån?

Niklas Franzén             Christoffer Karlsson

16:45-17:00 

Centralisering, den sista pusselbiten? En studie om hur centraliserad finansiering kan öka företagsvärde

Carl-Fredrik Hultgren     Erik Rikardsson