PRESENTATION AV CIVILEKONOMERNAS

EXAMENSARBETE VÅREN 2014

4 JUNI 2014, MORGONPROGRAM

o EXAMEN FESTAS OCH DANSAS UT

 

Myrdal

 

Weber

 

8:15-8:30

Danielle Olsson & Johanna Rask

Valet mellan K2 och K3 - Jakten på beslutsfattaren

Simon Alvarsson &         Jacob Lindahl

Utomstående styrelseledamöters roller i familjeföretag

8:30-8:45

Rasmus Norin &        Vanja Vracar

Justeringar eller funktionell fixering? Hur företagens val mellan K2 och K3 kommer att påverka bankernas kreditbedömning

Åsa Lindström &               Julia Walterlind

Styrelser i familjeföretag: Externa ledamöters effekt på styrelsearbetet

8:45-9:00

Anneli Eriksson & Karl Johansson

Implementering av K3-regel-verket: En studie kring hur företag implementerar en ny redovisningsstandard och varför det skiljer sig åt

Elvir Ozegovic &              Axel Jansson

Styrelsekapitalet: Förklarar det styrelsens aktiviteter?

9:00-9:15

Caroline Lindberg & Linda Bengtsson

Hantering av goodwill-nedskrivning efter införandet av IAS 36: En studie om strategier vid redovisningsfrihet

Isabel Hall &                  My Gustafsson

Ersättningsutskott: En studie om vilka faktorer som kan förklara förekomsten av ett ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag

9:15-9:30

Sara Palmberg &       Sofia Flodin

Redovisningens övergång från anskaffningsvärde till verkligt värde: En studie om förändring av värderingsprincips effekter på aktiemarknaden

Dino Begovic &             Adi Hadzimisic

Ledning och internationalisering: Styrelsens samt företagsledningens sammansättning och dess påverkan på företagets internationalisering

9:30-9:45

Kim Gromer &      Jesper Eklund

Skatten i toppen?: En studie om styrelse- & lednings-gruppssammansättningens påverkan på företagets skatteplanering

Emir Kurtanovi´c &        Anders Tu

Etnisk mångfald inom top management teams: En kvantitativ studie om hur etnisk mångfald inom top management teams påverkar icke-finansiella outcomes i hybrida bolag

10:15-10:30

Amra Smailagic & Ereblina Gashi

Trovärdighet i hållbarhetsredovisning: Vilka indikatorer för trovärdighet finns det i svenska företags hållbarhetsredovisningar?

Daniel Skenning &        Tomislav Nizic

Hur påverkar styrelsen och ersättningsutskottet nivån och strukturen på VD:s ersättning

10:30-10:45

Martin Waldestål & David Bjärtun

Redovisningsutveckling och järnbruk: En studie om faktorerna som driver redovisningsutveckling

Sandra Eliasson & Hille Hjalmarsson

Kapitalstrukturens förklaring: Hur påverkar företagsledningen?

10:45-11:00

Emil Samuelsson & Robert Carleson

Bakomliggande faktorer till revisorers utfärdande av going-concern varningar: En studie om vad som orsakar going-concern varningar för finansiellt belastade företag

Elin Olsson &  Nathalie Persson

Professionens påverkan på organisationer: En studie inom trav- och ridsporten

11:00-11:15

Emma Bengtsson & Rebecka Carnander

Livet efter en going-concern varning: En studie om företagskommunikation efter en GC-varning

Artur Fernandez & Viktor Johansson

Kontroll, lönsamhet, eller bägge? Dilemmat i distributionskanalsvalet

11:15-11:30

Emma Persson & Malin Karlsson

Differentierad effekt av en Going Concern-varning: Låg revisionskvalitet eller hög företagskvalitet?

Elias Andersson & Tobias Lange

Effekter i samband med listförändringar: En undersökning på Stockholmsbörsen mellan år 2007-2014

 

Middag

sk lunch

Middag

sk lunch

 

4 JUNI 2014, EFTERMIDDAGSPROGRAM

 

Myrdal

 

Weber

 

13:00-13:15

Dennis Karlsson & Adam Westerlund

Förväntningsgap och socialisering: En studie om studenters och revisorsassistenters kunskaper och förväntningar om revisionens gällande regler och praxis

Johan Hansson &           Marcus Gustavsson

Marknadssignalering genom utdelningar och aktieåterköp: Utdelningar och aktieåterköp, vilka signaler de sänder till marknaden och signalernas effekter på marknadspriser

13:15-13:30

Amanda Rickardsson & Fanny Åkesson

Maktspelet i samspelet: En studie av relationen mellan revisor och klient vid redovisning och revidering av FoU

Alexander Persson &      Robin Wiman

Marknadseffektivitet och det systematiska felet: Finansanalytikers och ekonomijournalisters marknadspåverkan

13:30-13:45

Sophie Martinsson & Sandra Andersson

En studie om mervärde i revisor-klientrelationen

Patrik Larsson &        Pontus Gislén

Indexeffekten: En studie gjord på Nasdaq OMXS30 och OMXH25

13:45-14:00

Mirella Nasr & Natalie Mansour

Revisionskvalité: En studie om skillnad i revisionskvalité i familjeföretag och icke-familjeföretag

Erik Elander

Stock market premiums in a transition economy: Korean evidence

14:00-14:15

Maja Kraleva &               Sofia Wessberger

Agerande vid tystnadsplikt: Auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter och dubbla yrkesroller

Robin Johansson & Alexander Östergren

Investeringsrådgivning och finansiell risktolerans: En studie om svenska investeringsrådgivares rutiner kring bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans

14:15-14:30

Erik Karlsson & Tommy Ernfjäll

En studie kring sambandet mellan ägare och revisionskostnad

Victor Sjöblom &             Kalle Gyllunger

Private equity-ägande och dess ekonomiska konsekvenser för portföljbolag: En studie på den svenska private equity-marknaden i efterdyningarna av finanskrisen 2008

14:30-14:45

Merima Kvrgic &      Anne-Jet Polder

Vilka faktorer påverkar anställdas etiska förhållningssätt?

Carl-Otto Ardermark & Emelie Sturesson

Kapitalreglering: Finansmarknadernas räddning, eller bara ett spel för galleriet?

slut på första delen

 i det livslånga lärandet

 

Galamiddag

Dansen

 

Gold as a metal has some interesting properties, from being easily rolex replica machined to being heavily tarnish-resistant (it also takes a polish replica watches really well). When gold is mixed with other metals to produce alloys, it mixes some of the beneficial properties of gold with the rolex replica hardness of those other metals. Historically, most gold-cased watches have been either 14k or 18k gold. 18k gold watches are a relatively recent phenomenon, having become popular starting in the early 1980s, when gold prices began to increase, allowing watch replica watches makers to add more gold but also increase the prices of their rolex replica uk gold watches. In the business world, replica watches uk gold watches have had an interesting history. During the 20th century, it was the goal of many people to work at a company for many replica watches years finally to be gifted a gold watch upon retirement (which happened for at least some people).