Tidpunkt Titel Författare
8:15-8:30 Revisorns långsiktiga klientrelation: En studie om effekterna av den långsiktiga realtionen och dess påverkan på revisionskvalité Sofia Candemir
8:30-8:45 Affärsmannaskap hos revisorer: Vilka effekter får det på revisionskvaliteten? Daniel Hermansson   Rikard Hjalmarsson
8:45-9:00 Revision - Vem bryr sig? Vad påverkar efterfrågan av revision Andreas Mathisson     Robin Henriksen
9:00-9:15 Revisorns roll som förebyggare av ekonomisk brottslighet Sandra Malm                 Zita Kovacs
9:15-9:30 Revisorns välmående och kvalitén på revisionen: En studie på svenska auktoriserade och godkända revisorer Nicklas Vackenfeldt  Kristoffer Pettersson
9:30-9:45 Revisorn i familjeföretaget: En studie om revisorns roller och familjeföretagets karaktärsdrag Agneta Noryd              Frida Petersson
                            presenting  
10:15-10:30 Let it be or let it go: En studie om motiven bakom rekryteringen av extern VD i familjeföretaget Adam Johansson         Hector Silva Fuentes
10:30-10:45 Ekonomisk reglering för icke vinstdrivande organisationer - En studie om effektivitetsförändringar genom reglering Alma Engström           Fredrik Eriksson
10:45-11:00 Financial Fair Play - En studie om hur en ekonomisk reglering påverkar konkurrensen Andreas Wiholborg  Viktor Svendsen
11:00-11:15 Räntenivåns påverkan på agentkostnaden Gustaf Ahl              Christofer Ahlin
11:15-11:30 Bigger is not alwways better: En studie om likviditetens påverkan på småbolagseffekten på Nasdaq OMX Stockholm, 2002-2013 Ludvig Persson           Axel Wirfelt
  Middagsavbrott (Lokal Kristina)  
13:00-13:15 Redovisningsregelverk och värdering av bostadsrätter: Hur bostadsrättsföreningars redovisning påverkar mäklares uppskattning av värdet på bostadsrätter Oskar Rönneman               Sofia Liedholm
13:15-13:30 Identifiering av kostnader i samband med implementering av en redovisningsrekommendation Julia Lundström         Sofie Petersson
13:30-13:45 Frivillig redovisning: Nytta för svenska börsnoterade bolag? Erika Nordling          Hanna Lönn
13:45-14:00 Ett företags CSR engagemang: Hur påverkar en verkställande direktörs personliga egenskaper och engagemang ett företags CSR engagemang? Trude Blomquist            Eva Kjellberg
14:00-14:15 HR - En del av CSR. En studie om styrningsorganens inverkan på HR-rapportering Fredrik Lindberg            Daniel Nyberg
14:15-14:30 Affärspress eller skvallerblaska: Hur media fungerar som en övervakare Fredrik Johansson           Mikael Lidén
     
15:00-15:15 Massmedias makt i bolagsstyrningen: Om och hur massmedial publicitet påverkar bolagsstyrningen Anna Andersson            Lisa Petersson
15:15-15:30 Val av revisionsbyrå: Styrelsenätverkets koppling vid val av revisionsbyrå Gustav Sjöberg Christoffer Emilsson
15:30-15:45 Ägarstrukturen påverkan på avkastningen för IPO:s: En studie på den svenska marknaden Philip Pahlett           Martin Sandström
15:45-16:00 Delaktighet i styrelsens beslutsprocess: Hur heterogenitet i styrelsen påverkar delaktigheten Sara Svensson          Malin Borgryd Johansson
16:00-16:15 Att vara eller icke vara: En studie i hur oberoende styrelelseledamöter påverkar rollerna som övervakare och resursgivare Evelina Svensson   Pernilla Bjelke
16:15-16:30 Verkställande direktören och styrelsens relation: Ur ett kontrollperspektiv Mathilda Elmgren         Stella Persson Lidgren
16:30-16:45 Upper echelon, cluster development and performance: A study of governance and shared value strategy in Swedish institutions of higher education Jakob Urzander           Mårten Larsson

Kevin talks about being at a point in his life when things of rolex replica sale lasting value are becoming more and more appealing. Whereas traditional arts and rolex replica sale craftsmanship rarely find a home in the working lives of technology professionals, they are an inherent part of rolex replica sale high-end watches. There is something incredibly appealing about the fact that a watch exists in a timeless static fugue that ignores the rest of the world. There is a double meaning to calling the innards of a mechanical watch movement a "city" - rolex replica sale because not only do the many bridges and springs resemble architectural replica watches uk details, but it is also a metaphorical city of technique and performance which exists totally independently of replica watches the rest of the world. For the enthusiast who is able to pick up on such subtle yet important nuances of rolex replica sale timepiece appreciation - the hobby proves incredibly fulfilling (especially for those who can afford it).