Sven-Olof Yrjö Collin's personal page

Here I speak freely, without considering consequences. Here I demand that people perform their duties, that they assume responsibility for their actions, that they use their faculty of thinking and reasoning, and that they try to create a good society. Some texts are in Swedish and some in Sve(n)-englis.

I speak because I think that we have to speak. The endless debate is the road to freedom, to pride and to honor. Silence is the instrument of power. Silence is repression. I denounce silence.

If you have any comments, send them to my personal address: malterikard@yahoo.se

Giovanni Falconi from Palermo: “He who is silent and bows his head dies every time he does so. He who speaks aloud and walks with his head held high dies only once.” [Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola.]

Immanuel Kant from Königsberg: “Have the courage to use your own understanding.” [Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen]

Letter to professors
Skrivelse styrelse

Rektorns inskick
Expergruppens remissutlåtande

Don't turn your back to anyone
where I claim that it is time to realize. That our path today is towards exclusion and repression (1,5 page)

Unicef, an organization of intolerance and exclusion
where I show the grand difference between unicefs idea of a society and my hopes of a good society (1 page)

Shut up, professor
where I try to explain why it is accepted at a univerdsity to supress actions of a professor (1 page)

Assume egoism, act social and in accordance to duty
where I observe our paradoxial life with egoism, duty and social action (1 page)

No free lunch at Linnaeus university
where I present the policy of Linnaeus university, to treat students as simple production units (1,5 page).

 

Mona Sahlin sowing hate

where I explain why I strongly dislike Mona Sahlin and her hate speech of 1 May (1 page)

 

Ukraina in our hearts II

where I hail the culture of the slavic nations, but speculate if it is part of the blame of the tragedy of todays Ukraina (1 page)

 

Ukraina in our hearts I

where I show the similarities between my place on earth and Ukraina (1 page)

 

Vem styr universitetet?

där jag tar upp ett exempel på hur byråkratin äger makten, vilket är upp-och-ner vända världen (1 sida)

 

Hyckleriets manifestation

där jag redogör för hur skrämd jag är av dagens tolerans mot vänsterns politiska våld (1 sida)

 

Finansvärldens ynkryggar

där kritiserar ansvariga som likt ynkryggar inte bär sitt ansvar (1 sida)

 

Also sprach Collin

där jag visar varför ett ordspråk är gott, men att det tyvärr inte omfattar svensk akademisk utbildning i företagsekonomi (1 sida)

 

Lundensisk rasism,

där jag berättar om den moderna lundensiska rasismen, företrädd av socialisterna och lokalredaktörerna

 

Skämt på aktiemarknaden

där jag beskriver hur aktiemarknadens motsvarighet till Groucho Marx driver med marknadens blindhet och girighet (1 sida)

 

Den vällovliga rasismen,

där jag framför en moralisk kritik mot att använda diskriminering för att bekäma diskriminering (1 sida)

 

Jag är inte Sverigedemokrat, men...

där jag visar hur Normalmedia undanhåller information om FC Växjös huliganism, och därmed eldar rasismbrasan (1 sida)

 

Svenskjävlar

där jag lyser skam över rasism, varesig etnisk eller regional. (1 sida)

 

Skymning,

där jag beskriver hur Upplysningstiden ser ut att nå sitt slut genom att religionen numer tillåts penetrera vårt samhälle (1 sida)

 

THE ACADEMIC SYSTEM IS WORKING! HURRAY!!!

where I hail Lund University for not accepting the plagiarising person I have been writing about below (one page)

 

Från Bi-drag till Av-drag,

där jag reodgör för hur vi gått från bidragsexploatering till avdragsexploatering (1 sida)

 

Hembygdsuniversitet

där jag beskriver Linnéuniversitetets strategi: Hembygdsuniversitet. (1 sida)

 

Kommunistisk kapitalism,

där jag beskriver hur högerregeringen tar på sig ägaransvar och ägarkostnader för friskolorna (1 sida)

 

Människans rätt att sig själv förtrycka,

där jag uttrycker min vämjelse mot att demonstrera tolerans genom att bära förtryckets symboler (1 sida).

 

En människa som gjort skillnad: Curt Nicolin

En människa som gjort skillnad: Carlman

En människa som gjort skillnad: Frostaskolans svensklärare

En människa som gjort skillnad: Halta-Lotta

där jag berättar om fyra människor som gett mig viktiga lärdomar (1 sida var)

 

Bohr och ekonomernas vardagsvärld

där jag hedrar Bohrs 100-årsjubileum genom att konstatera att ekonomerna är långt från hans tankekapacitet.(1 sida)

 

Plagiat, naivitet och omertà på Högskolan Kristianstad

där jag visar hur högskolans ledning agerar på ett sätt som man inte ens överväger i Neapel... (4 sidor)

Debattartikel på samma ämne: En moralisk kollaps på Högskolan Kristianstad

 

Bann över Högskolan Kristianstad

där jag framför rekommendationen att inte befatta sig med publikationer från den högskolan då de accepterar plagiat (1 sida)

 

Eliten som baserar sin makt på lättja

där jag diskuterar studentkårens begränsade representativa legitimitet på Linnéuniversitetet.

 

Individ eller kategori

där jag redogör för det paradoxal att kämpa mot sociala kategoriseringar samtidigt som man baserar sin rekryteringspolicy på sådana (1 sida)

 

Plagiat

där jag redogör för plagiatprinciper och några kända plagiat i den svenska företagsekonomiska akademin (2 sidor)

 

Repent & Redeem

where I present my protestant morality that has been revealed through my reaction on actions perfromed at a university (1 page)

.

Brott och straff

där jag förklarar att i högskolans värld har etik ett pris. Men vi måste vara beredda att betala det priset. (1 sida)

 

Att välja

där jag förklarar att mina principer går före professionens normer som går före Linné-universitetets regler (1 sida)

 

Io accusso

where I accuse an Italian printing house for selling stolen material, i.e., with full knowledge sell and distribute plagiarised material.(1 page)

 

De svarta lössen

där jag, kanske i falsett, vänder mig kväljande mot Gellerfelts extrema förringande av sin kommunistiska villfarelse. (1 sida)

 

Välgörenshetsindustrin

där jag, som ekonom, föga förvånas över Rädda Barnen m fl välgörenhetsföretags agerande, men finner det motbjudande som människa (1 sida)

 

Svenskhet

där jag hävdar att det finns en svensk kultur som är värd att bevara, vilket är vår höga tillit till varandra (1 sida)

 

Solidaritet

där jag hävdar solidaritetens ömsesidighet, som är något jag anser att dagens 'socialister' glömt bort (1 sida)

 

Politisk korrekthet måste gå före historisk korrekthet

där jag stöder åtgärder som vidtas för att framställa saker i den dagern som behovet uttrycker, oaktat dess riktighet. (1 sida)

 

Byråkratisk ondska

där jag framför misstanken att den nyligen (nov 2012) avslutade arbetsmiljöutredningen medvetet blundar för, och därmed försvararLinnéuniversitetets personalavdelnings agerande, som jag beskriver som byråkratisk ondska.

 

Inte lätt...

där jag beskriver hur svårt det är att skapa effektivitet när centraladministrationen inte är levererar sin produkt, service (1 sida)

 

The Linnæus University is dead. Long live Linnæus Corporation

where I describe the change of the management system at my university as a change from principle of university to principle of corporation

 

Hjältar

där jag argumenterar för att vända oss från fördömelse av banditer, till hjältars föredöme (1 sida)

 

Licensierad icke-rasist: Sven-Olof Yrjö Collin

där jag, med dokumenterad grund i utredningar som gjorts där man funnit att jag inte är rasist, frågar hur jag skall agera mot de som saknar sådan licens.

 

Kvinnofrid på Campus

där jag ber universitetsledning, studentkårsföreträdare samt sjuksledning att arbete för kvinnofrid på universitetets Växjö-campus (1 sida) (intressant nog, min första refusering från Smålandsposten)

 

Hypocrisy and revenge makes the world go around

where I call the effort of hunting Holocaust criminals in question since other criminals are left unnoticed. (1 page)

 

Opportunims at a Swedish University

where I describe an action performed by the university administration and interpret is as an act of opportunism (1page)

 

Human Resource Mis-Management,

where I describe and evaluate the Kafka processes that two colleagues and my university have exposed me to. In English since now people outside Sweden and within Academia is wondering what is going on and who I am since a university, presumably one that should be given respect, have found reasons to inquire me for corruption, racism and slander. This is my speech for defence, my fight for my honour. (2 pages)

 

Moralisk kollaps

där jag hävdar att skokastandet i Oslo representerar en moralisk kollaps och en negation av mänsklig värdighet (1 sida)

 

Lön för mödan eller för sin värdeförstörelse

där jag, utan att lyckas, försöker förklara hur ett Astra Zeneca kan betala en person 500 miljoner för att förstöra potentiella 24000 miljoner, men att det kanske är en struntsak relativt den tolerans vi har för betydligt större värdeförstörelse. (1 sida)

 

Euphoria

där jag beskriver min upplevelse av Linnéuniversitetets undersökning av mig, grundad på en misstanke om rasistiskt agerande (1 sida)

 

Våga Vara

där jag med grund i ett foto pläderar för den fria tanken och dess följd i synligt agerande (1 sida)

 

What is a university

where I define a university and characterise it and the governance of the university (1 page in sort-of english)

 

Strid för min heder

där jag försvarar mig mot Linnéuniversitetets personalavdelning och mot mina kollegor, MM's och NN's, trakasserier. (2 sidor)

 

Gleichschaltung, eller enhetliggörandet på Linnéuniversitetet

där jag mer uppgivet än vanligt konstaterar att Linnéuniversitet, som alla svaga akademier, genomdriver politiska mål, på den akademiska frihetens aska. Men också att jag inte böjer mig för deras vidriga angrepp på akademins fundament, att meddela vetenskaplig kunskap, och blott vetenskaplig kunskap. (1 sida)

 

Att ge när förlusten är som störst

där jag kommenterar IKEAs och Ingvar Kamprads gåva till forskning och Linnéuniversitetet, någr aveckor efter att han förlorat sin hustru (1 sida)

 

Reflections from a day for the employees at the Businesses School

where I found strong elements of the hierarchical model of the university, which is contrary to my ideal, the collegial university (1 page in my personal version of English)

 

Stalinism at Academy of Management Review

where I find myself exposed to editor actions that I claim is nothing more than old fashion Stalinism, where you are supposed to obey with blind reason and with silence. As a consequence, I have left AMR editorial board and are not willing to do my service as long as that policy is implemented.(1 page, in my personal version of the language other people know as English)

 

Högskoleverket, begagnade bilar och tjuvkikande på mörka kort

där jag finner högskoleverkets process för att utvärdera företagsekonomiämnet vara karakteriserat av allmän klantighet, men också av tvivelaktig moral (två sidor).

 

And the winner is...

där jag analyserar Högskoleverkets granskning av företagsekonomiska uppsatser, och finner att de svenska universiteten inte tycks prestera bättre akademisk utbildning, i alla fall om man mäter det som kvalité på akademiska arbeten, än högskolorna. (fyra sidor)

 

Försvarstalet mot korruptionsmisstanken

där jag redogör för hur jag agerat i den saken som Smålandsposten illmarigt presenterar som blott en misstanke om korruption, utan att besvära sig med att utforska saken. (två sidor)

 

Arbetsspecialiseringens outhärdliga ineffektiviteter

där jag beskriver universitetsvärldens eleganta falsifiering av en urgammal, men djupt felaktig hypotes, den om arbetsspecialiseringens effektivitet. (3 sidor)

 

Får jag be om största möjliga politiska anpassning!

där jag noterar att universitetslärare och Rektorer,s om borde gå i frihetens ledband, villigt deltar dagens politiska normering där snart sagt inget får sägas, och absolut inte skojas med. Men humorn visar sin revolutionära kraft! (en sida)

 

Aktiebolaget: Privata rättigheter i kollektiv egendom

där jag hävdar att dagens förbudsivrare, som vill förbjuda rösträttsdifferentiering och därmed försöker driva in demokratiska ideal i aktiebolaget, går besuttna tjänstepersoners ärenden och hindrar, likt de gamla liberalerna, aktiebolagets möjligheter att utveckla sin förmåga att skapa välstånd. (en sida)

 

Linnéuniversitetets politiska uppgift är att släcka lampan

där jag varnar för en utveckling där universitetets kidnappats av administrativa chefer som utnyttjar universitetets rykte för att för politiska kampanjer som drar universitetets uppgift som oeroende kunskapsproducent i fråga.(1 sida)

 

Universiteten som vaselinsmorda försäljare

där jag hävdar att utvärderingar, som t ex den nyss utförda granskningen av lärarutbildningar, blott leder till att välsmorda försäljare får rättigheter, till råga på allt beslutat av universitetskanslern Lars Haikola, som bekymmerslöst anställer dokumenterade rasister.

 

Universitetets uppgift är att upprätthålla administrationen

där jag hävdar att idag är universitetet riktat mot att försörja lärare med undervisningstimmar, och lärarna är delvis de som underhåller administrationen, konträrt till den gamla visdomen, att administrationen skall skydda den operativa kärnan. (1sida)

 

Entreprenören och konträren

där jag hävdar att konträren behövs för att inte entreprenören skall leda människan till hennes undergång (1 sida)

 

Intåget av Riksdagsledamöterna och uttåget av Sverigedemokraterna

där jag noterar biskopens och riksdagens monumentala hyckleri vid den traditionella svenska kristna högmässan vid Riksdagens öppnande (1 sida)

 

Den fria forskningen, barn och gener

där jag söker en förklaring till varför samhället satsar resurser på att ge barnlösa bar, när världen har ett överskott av barn.(1 sida)

 

rätt, solidaritet och Rättvisa

där jag hävdar att rättvisa är något man erövrar genom att göra rätt (1,5 sidor)

 

Akademin politiserad

där jag hävdar att ryggradslösa rektorer, likt Lunds universitets rektor, som rekryterar styrelsordförande till universitetet grundat på politisk kompetens, tillsammans med den politiska klassen, leder till universitetens nedgång som fria kunskapsorganisationer. (1,5 sidor)

 

Toleransens profitörer

där jag finner att den gamla graderade rösträtten gäller avseende integrations- och migrations-frågorna. (1 sida)

 

Underkasta er

där jag blottlägger skrämselentreprenörernas lycka när de skrämmer oss med allehanda hot, som digerdöd, kärvanpenkrig och klimatförändringar.(1 sida)

 

Jämställdas klasskamp

där jag noterar att jämställdhet hegemoniskt blivit uttryck för den framväxande välutbildade klassen av kvinnor, t o m reproducerat av dagens unga socialister, vilket reducerar våra möjligheter att angripa mänsklig diskriminering. (1 sida)

 

Beundran av Övermänniskan

där jag kritiserar somt användande idag av begreppen entreprenör och ledarskap som en aningslös - som bäst - version av Övermänniskan där uttryck idag, hämtade från en artikel i Kristianstadsbladet, är förfärande lika uttryck från Adolf Hitlers bok 'Min Kamp'. (2 sidor)

 

Den tysta kristallnatten

där jag pläderar för tolerans genom byggande av moskéer och att dagens intolerans mot islam kommer att framstå som den tysta Kristallnatten (1 sida)

 

Kvinnans förnedring eller könens förnedring

där jag pläderar mot förbud för ansiktsbeslöjning, men för förbud mot rumslig könslig diskriminering, för att därmed kraftfullt motarbeta förekomsten av könsdiskriminering i de primitiva semitiska religionerna. (1 sida)

 

Manifest för en fri människa

där jag mycket ordrikt och enligt några utvalda läsare, ytterligt tråkigt och omständligt, beskriver en grundläggande livsfilosofi.(80 sidor)

Anyone who is involved with or sympathetic to the "tech lifestyle" replica watches will easily appreciate Rose's labor of love and will likely find use in replica watches this highly refined and intelligent app. The funny thing is that with his talent and skills, Rose comes out of the bag right away rolex replica with a useful and quality app, while over the years, I've seen people with a lot more incentive and replica watches uk time put together truly terrible ways of appreciating watches or timepiece news in replica watches app form. This is what happens when a true professional adds his replica watches touch to the technology of consuming horology. Returning to Kevin Rose as a watch lover, you can replica watches uk really tell a lot about him by the watches that he likes to wear. The Ressence Type One watch is a good example; highly technical, modern, analog, and most importantly... very much under the radar.