SCIENTIFIC METHOD

KANDIDATARBETE VT17

NYTT: Skrivhjälp som HKr ger finns här

Information till studenter från tidigare uppsatskurser är här

Blankett till problematiseringen är här

PP-bilderna till introduktionen i november 2016 är här

Ämnesförslag från Elin, Lisa, Sven-Olof, Timur, Nellie , Karin , Eva och

andras förslag, om bostadsrätters ekonomi,

 

Degree paper for Civilekonom VT16

Sista ordet: Min Kursutvärdering.   Och här och här är universitetets kursutvärdering, den som gjordes på presentationen

Bilder från presentationen

 Publicera din uppsats på Diva

Här finns kompletteringsanvisningar

Presentationsdagens ordning (ser du ett fel, hör av dig mycket snabbt, så kanske det kan ändras)

Plagiat: Enligt Urkund har ingen uppsats misslyckats att visa respekt för andras tankar och text. Utomordentligt!

Sista brevet finns här. Här får du instruktioner hur inlämning m m går till.

Nu finns möjlighet för alla studenter på kursen att få ladda ner SPSS under ett år. Gå till http://mymoodle.lnu.se och logga in. Där finns ett kursrum som heter "SPSS Installation - 2016 Helår" Där kan du ladda ner till både PC och Mac. Får du problem, kontakta IT-avdelningen

Nu har grupperna fått sina medbedömare och examinatorer. De är här.

Underlag till biblioteksföreläsningen på onsdag, skall tas med, finns här

Schemat är klart, något uppdaterat, finns här.

När ni skriver, använd de och dem på rätt sätt:  De och dem

Föreläsningsunderlag till Introduktionen, Metodföreläsningen, Gammal uppsats och här är Gammal uppsats

Några exempeluppsatser från förra året (äldre exempeluppsatser finns nedan): Revisor i familjeföretag, Massmedia, VD-styrelse-relationen med DN-artikel

Kort information om uppsatsarbetet finns här

Handledare finns här

 Form for PM0 is here print and hand in at the problematization

  Contract is here Print two copies, sign and hand in one copy at the Intro lecture.

Uppsatsförslag av Andreas, Anna, Sven-Olof Yrjö Collin, Timur, Yuliya, om CSR

Hos oss i redovisning/bolagsstyrning och finansiering får varken professorer, lektorer eller studenter plagiera, då händer detta.

 Och vi använder Harvardsystemet.

 Exempel på brev inför intervju mm, gjort av Sara Ottosson & Nina Öjhage.  

  Tips för PM, som trots sin ålder, har relevanta delar, finns här

 Tip for finding problem: Contact an organisation and ask them (reactive), or preferably, find a problem you should observe (pro-active). Take a look at the last chapter of an old dissertation (preferably Magister or Master), and the last section of this chapter, typically entitled 'Future research' or 'Fortsatt forskning'. There you find many good ideas and inspiration for possible subjects of your own dissertation. Remember that if you inspect published dissertations, they are not always a good example. Always consult your supervisor before being inspired.

 Examples of very good dissertations for Civilekonom produced 2012: here, here, here, here and here. and here

 Example of a qualitative analysis in a dissertation is here

 Course syllabus is here   YOU WILL BE EXPECTED TO KNOW THIS, SO READ THE DOCUMENT

 Evaluation form is here  YOU WILL BE EXPECTED TO KNOW THIS, SO READ THE DOCUMENT

 

Degree paper for Civilekonom VT15

Presentationen är över och här är bilderna.

Kursutvärderingen avseende våren 2015 är här

Linnéuniversitetets kursutvärderingar finns här och här.

Schema för presentationen finns här (ser du något fel, meddela mig omedelbart är du snäll)

Information om inlämning m m finns HÄR

Definitiva handledar/medbedömare/examinator-fördelning finns här.

Schema för vårterminen 2015 finns här

 Form for PM0 is here

  Contract is here Print two copies, sign and hand in one copy at the Intro lecture.

 Hos oss får varken professorer, lektorer eller studenter plagiera, då händer detta.

 Och vi använder Harvardsystemet.

 

Uppsatsförslag av

Andreas, Sven-Olof Collin, om CSR, om ledares handlingsutrymme

 Introduktion av uppsatskursen den 1 december kl 15, efter Kochs föreläsning Bilderna finns här.

Läs nedan av det som du förstår angår dig 2015

 

 De och dem

 Exempel på brev inför intervju mm, gjort av Sara Ottosson & Nina Öjhage.  

  Tips för PM finns här

 Tip for finding problem: Contact an organisation and ask them (reactive), or preferably, find a problem you should observe (pro-active). Take a look at the last chapter of an old dissertation (preferably Magister or Master), and the last section of this chapter, typically entitled 'Future research' or 'Fortsatt forskning'. There you find many good ideas and inspiration for possible subjects of your own dissertation. Remember that if you inspect published dissertations, they are not always a good example. Always consult your supervisor before being inspired.

 Examples of very good dissertations for Civilekonom produced 2012: here, here, here, here and here. and here

 Example of a qualitative analysis in a dissertation is here

 Course syllabus is here   YOU WILL BE EXPECTED TO KNOW THIS, SO READ THE DOCUMENT

 Contract is here Print two copies, sign one and hand in the first lecture. YOU WILL BE EXPECTED TO KNOW THIS, SO READ THE DOCUMENT

 Evaluation form is here  YOU WILL BE EXPECTED TO KNOW THIS, SO READ THE DOCUMENT

 Uppsatstävlingar: http://www.innovationsuppsats.se/

 

 Degree paper for Civilekonom VT14

Kursutvärderingen finns nu här

Fotona & videos från diverse händelser

Kompletteringsanvisningar finns här

Lite instruktioner inför inlämning och slutseminarium finns här.

 

Här finns lite information om examensarbetet

Some information before the Introductory meeting is here

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 Degree paper for Civilekonom VT13

Presentationsgrupperna, med foto, finns här

Kursutvärdering finns här

Instruktioner för Presentation

Instruktioner för inlämning

--------------------------------------------------------------------------------------------

Degree paper for Civilekonom VT12

Our dissertations are not isolated, enclosed at Campus, but as it should be, noticed by the world, for example through the press.

Kursutvärdering VT2012 är här.

 

PRESENTATIONEN DEN 30 Maj 2012:

 Beundran av egen/Fayols teori. Lärarna andäktigt lyssnande. Konsten att övertyga. Universitetets fabriksgolv i motljus.

Presentatörer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

Presentationsschema för Civilekonom Vårterminen 2012

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Degree paper for Civilekonom VT11

Min kursrapport för VT2011 finns här och studenternas kursutvärdering finns här (svarsfrekvens var 100%!, men maskinen kunde inte läsa en inlämning, varför analysen innehåller svar från 96,7% av kursens deltagare. Därmed är vi säkert bland de bästa på Linné. Hurra!)

 

Efter slutseminariet VT2011 såg man ut så här, och så här, och så här och så här och under tiden så här, här, och så här. (med viss variation i stabiliteten hos fotografen)

In fact, what we used to feel about particular rolex replica products, we now feel about brands - a sentiment that can rapidly change as new rolex replica products exceed or, in many instances, fail to meet our expectations. With watches, you h

Strategy

Presently I teach strategy in the course of management control.